hiroshima mon amour


alain resnais                                                           c
                                   ó
                                                                                         m
                                                                 o
                                               e
                                                                                  v
                                                                                                                                            i
                                                                                                            t
                                                                                                                     a                                      s
                      e        
                                                                      l
                                                                                     h
                              o
                                                           s
                                                                                                              p
                                                                                                                                        t
                                                   a
                                                                      l
                                                                                          e                                                              n
                                                hiroshima
                                    ?       

                                                                                                    

                          1                    0                             0                  0                               0
                                     v
               e
                              c                                              e
                                   s
                                                                 l
                    a
                                           t
                 e                       
                                                                       m
                                  p                      e                                             r             a          t         u               r        a
                                                                                  d
                                         e
                                                                                                      l                       
                                                              s
                                                                               o
                            l                                                            2         0           0                                   mil muertos


                                                                       8           0                                   mil heridos
                                                                                             en nueve segundos
                                              
         h          a g                       a e            lto                    u          r
                                        a                 t                   ómi                               co

                    p                               o                r                                    5
                                                                                                            9
                                                                                                          22
                                 dólares
                                     euros

 texto:

               cómo evitas el hospital en hiroshima
               10 000 veces la temperatura del sol
               
               200 mil muertos
                 80 mil heridos                     en nueve segundos

               haga el tour atómico
                                por                          5          9             22                 dólares          euros
No hay comentarios:

Elefante
,,
costasinmarcostasinmar